Annual Return

thumbnail of agar 2019 2020
Annual Return 2019/2020
thumbnail of Annual Return for year end March 2019
Annual Return for year end March 2019
thumbnail of WA0084 S3
External Audit 17/18
thumbnail of WA0084 AGAR
Annual Return 2017/2018

thumbnail of Annual return for year end March 2017

Annual return for year end March 2017

thumbnail of Annual Return for year end March 2010
Annual Return for year end March 2010
thumbnail of Annual Return for year end March 2011
Annual Return for year end March 2011
thumbnail of Annual Return for year end March 2012
Annual Return for year end March 2012
thumbnail of Annual Return for year end March 2013
Annual Return for year end March 2013
thumbnail of Annual Return for year end March 2014
Annual Return for year end March 2014
thumbnail of Annual Return for year end March 2015
Annual Return for year end March 2015
thumbnail of Annual Return for year end March 2016
Annual Return for year end March 2016